Site içerisindeki genel update.php ne kadar sürede bir çalışır?

Gittigidiyor sipariş güncelleme, cahce temizleme, zaman aşımı kontrolü, döziz güncelleme,doğum günü mesaj gibi fonksiyonları çağıran update.php her 3 saatte bir çalışır. Bu süreyi update.php dosyasındaki

$check = mktime((date('H') - 3),date('i'),date('s'),date('m'),date('d'),date('Y'));

satırından süreyi kişiselleitirebilirsiniz. Ör : 1 saatte bir çalışmasını istersek ilgili satırı

$check = mktime((date('H') - 1),date('i'),date('s'),date('m'),date('d'),date('Y'));

ile güncelleyebiliriz. Eğer yarım saatte bir çalışmasını istersek

$check = mktime(date('H'),(date('i') - 30),date('s'),date('m'),date('d'),date('Y'));

ile gümncelleyebiliriz.

Genel Kullanım

Genel Kullanım kategorisinde bulunan diğer sıkça sorulan sorular.