Kullanıcılar menüsünden X satırını nasıl kaldırabilirim?

Kullanıcılar menü içieriği FTP üzerindeki include/user_library.php dosyasındaki function myUserMenuList() fonksiyonu altındadır. Bu fonkisyon içeriğinde istediğiniz satırın başına // karakterleri ekleyeerek, o menü'nün pasif olmasını sağlayabilirsiniz.

Ör :

$menuArray[_lang_siteDavet]=($siteConfig['seoURL'] ? 'modDavet_sp.html':'page.php?act=modDavet');
$menuArray[_lang_siteDavetListe]=($siteConfig['seoURL'] ? 'modDavet-liste_sp.html':'page.php?act=modDavet-liste');


Bu satıların başına // ekleyerek, davet menüsünün gelmemesini sağlayabilirsiniz.

Ör :

// $menuArray[_lang_siteDavet]=($siteConfig['seoURL'] ? 'modDavet_sp.html':'page.php?act=modDavet');
// $menuArray[_lang_siteDavetListe]=($siteConfig['seoURL'] ? 'modDavet-liste_sp.html':'page.php?act=modDavet-liste');