Güncelleme adımlarından SQL sorgusu adımında, hata alıyorum.

Güncelleme sırasında

MYSQL ÇIKTISI: [1]#NNNN - Duplicate column name 'XXXX'

gibi bir hata geliyorsa, bu güncelleme satırı sizin veritabanınızda zaten yapılmış demektir. İlgili SQL dosyası daha önce çalıştırılmış olabilir. Hata olan satırı ve önceki satırları silip, SQL 'i çalıştırmaya devam edin. Son satır çalışana kadar bu adım uygulanmalıdır.

Kurulum ve Başlangıç

Kurulum ve Başlangıç kategorisinde bulunan diğer sıkça sorulan sorular.