Kategorilerde ürün sıralaması sorgusunu değiştirebilir miyim?

Ürünler kategorilerde öncelikle ürün yönetimindeki "öncelik" alanının büyüklüğüne göre, aynı değerde olanlarda ürün ID'sinin büyüklüğüne göre (sondan başa) sıralanır.

İlgili sorgu sıralama bilgisi ana dizinde bulunan page.php dosyasında

case "kategoriGoster":

satırının altındaki

$order = ($_GET['orderBy']?$_GET['orderBy']:'urun.seq desc,urun.ID desc');

kodu ile set edilir. Örneğin ürün listelemesinin her seferinde rastgele yapılmasını sağlamak için ilgili satırı

$order = ($_GET['orderBy']?$_GET['orderBy']:'rand()');

ile güncelleyebilirsiniz.

Şablon Kişiselleştirme

Şablon Kişiselleştirme kategorisinde bulunan diğer sıkça sorulan sorular.