Ürün gösterim şablonlarına yazılımsal bir makro ekleyebilir miyim?

İki farkı yöntem ile kendi PHP kodlarınızı, şablonlarda makro olarak çekebilirsiniz.

1. Şablon dizini altındaki (templates/<aktif şablon dizini>/lib.php veya include/user_library.php gibi bir dosyaya kendi PHP fonksiyonunuzu yazın.)
Ör : eklediğimiz fonksiyon aşağıdaki olsun.

function otomatikPiyasaFiyat($d)

{
    // $d ürün ile ilgili tüm bilgileri array olarak getirir.
    $urunFiyat = $d['fiyat'];
    $yeniFiyat = ($urunFiyat * 1.10);
    return $yeniFiyat;
}

Bu fonksiyonu şablonlarda (templates/<aktif template dizini>/urunListShow.php veya urunGoster.php gibi şablonlarda) {%func-data_otomatikPiyasaFiyat%} makrosu ile çekebiliriz.

2. İkinci bir yöntem olarak kendi PHP kodlarınız ile manuel bir makro eklemek için include/user_library.php 'de bulunan

function myUrunTemplateReplace($urunID,$contents)

fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Örneğin ürün isminin ilk 10 harfini alıp, kısa halini kullanabilmek için.

1. templates/<aktif template dizini>/urunListShow.php veya urunGoster.php gibi bir gösterim şablonunu açın.
2. Şablonda dilediğiniz yere {%URUN_ADI_KISA%} makrosunu ekleyin.
3. include/user_library.php dosyasında function myUrunTemplateReplace($urunID,$contents) fonksiyonu içerisinde bulunan

// Bu satırdan sonra manuel makro ekleyebilirisniz. Aşağıdaki satır şablondaki {%URUN_ADI_TEST%} makrosunu ürün adı ile değiştirecektir.

bilgi satırının hemen altına

$contents = str_replace('{%URUN_ADI_KISA%}',substr($d['name'],0,10),$contents);

satırlarını ekleyin ve kaydedin.

Şablon Kişiselleştirme

Şablon Kişiselleştirme kategorisinde bulunan diğer sıkça sorulan sorular.