Yazılıma kendim bir form hazırlayıp ekleyebilir miyim?

Bunun için altyapıdaki generateForm() fonksiyonunu kullanmamnız, zaman maliyeti olarak çok fayda sağlayacaktır. Öncelikle aşağıdaki 4 fonksiyonu şablon dizini altındaki lib.php ‘e ekleyin.
 
Sonra
 
page.php?act=basvuru gibi bir link ile bu formu çağırabilirsiniz.
Fieldları
 
function getBasvuruForm() {
 
fonksiyonu içerisinden kişiselleştirebilirsiniz.

Şablon dizini altındaki lib.php 'e eklemeniz gereken fonksiyonlar;  
 
function mybasvuru()
{
    global $seo;
    $seo->currentTitle = 'İşletme Başvuru';
    telFix('ceptel');
    // Formu göster veya submit ediliyse basvuruFormSubmit() ile gönder. Forma ID 4 olan içerik sayfasını da ekle.
    $out .= generateTableBox('İşletme Başvuru',($_POST['data_namelastname']?basvuruFormSubmit():basvuruForm()).'<div style="clear:both;">&nbsp;</div>'.dbInfo('pages','body',4),tempConfig('formlar'));
    return $out;
}
 
function basvuruForm() {
    $q = mysql_query("select * from user where ID ='".$_SESSION['userID']."'");
    $d = mysql_fetch_array($q);   
    $out = generateForm(getBasvuruForm(),$d,'','');
    return $out;
}
 
function basvuruFormSubmit() {
    global $siteConfig;
    $_SESSION['MailSent']++;
    telfix('ceptel');
    if ((!$_SESSION['MailSent'] || $_SESSION['MailSent'] < 9995) && generateMailFromForm(getBasvuruForm(),$siteConfig['adminMail'],'İşletme Başvuru Mesajı')) {
       
        $out.='<div class="success">'._lang_formGonderildi.'</div><br>';       
        foreach ($_POST as $k=>$v) $data[str_replace('data_','',$k)] = $v;
        $out.=viewForm(getBasvuruForm(),$data,'','');
    }
    else $out.='<div class="success">'._lang_formGonderilemedi.'</div><br>';
    return $out;
}
 
// Gelen form içeriği aşağıdaki fonksiyondan kişiseştirilebilir. 
function getBasvuruForm() {
    // Aşağıdaki satırı kullanarak data1 ... data5 arası manuel satırları ekleyebilirsiniz.
    // $form[] = array("BASLIK","data[1|5]","TEXTBOX",[Düzenlenebilir : 1 | Düzenlenemez : 0],'',[Zorunlu Field : 1 | Zorunlu Değil : 0] ,[Minimum karakter sınırı]);
    // Örnek :
    // $form[] = array("TC Kimlik No","data1","TEXTBOX",1,'',1,10);
    // $form[] = array("Musteri ID","data2","TEXTBOX",1,'',1,5);
   
    $form[] = array(_lang_form_adinizSoyadiniz,"namelastname","TEXTBOX",1,'',1,5);
    $form[] = array('Ünvanınız',"unvan","TEXTBOX",1,'',1,5);
    $form[] = array(_lang_form_emailAdresiniz,"email","TEXTBOX",1,'',1,0);   
    $form[] = array(_lang_form_telefonNumaraniz,"ceptel","TELEPHONE",1,'',0,0);
    $form[] = array('İşletmenizin Adı',"isletmead","TEXTBOX",1,'',0,5);
    $form[] = array('İşletmenizin Web Adresi',"webadres","TEXTBOX",1,'',0,5);
    $form[] = array('İşletmenizin Adresi',"isletmeadres","TEXTAREA",1);
    $form[] = array('Sitemizde nasıl yer almak istersiniz?',"message","TEXTAREA",1);
    return $form;
}

Şablon Kişiselleştirme

Şablon Kişiselleştirme kategorisinde bulunan diğer sıkça sorulan sorular.